BAXAR

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

biuro:

ul. Katowicka 3,

PL 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 784 397 757

tel.: +48 693 649 239

e-mail: biuro@baxar.pl      www.baxar.pl

NARZĘDZIA POMIAROWE

OPTYCZNE PROJEKTORY POMIAROWE

WIZYJNE SYSTEMY POMIAROWE

PROFILOGRAFY - KONTUROGRAFY

PIŁY TAŚMOWE, OTWORNICE

LC-10 VC-10 VC-10-EL VC-10-UL VC-10-XXL VC-10-AIR
Pomiar konturu TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Rozdzielczość osi X/Z 0,02 µm 0,002 µm 0,002 µm 0,002 µm 0,002 µm 0,002 µm
Dokładność ±(1,5+L/100) ±(0,5+L/100) ±(0,5+L/100) ±(0,5+L/100) ±(2,0+L/100) ±(0,5+L/200)
Zakres pomiaru osi X 225 mm 225 mm 325 mm 425 mm 595 mm 300 mm
Zakres pomiaru osi Z 225 mm 225 mm 325 mm 425 mm 425 mm 325/425 mm
Chropowatość opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Okrągłość - opcja opcja opcja opcja -
Stolik obrotowo-wychylny
do pomiaru kół zębatych
- opcja opcja opcja opcja -
topdown opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Stolik Y opcja opcja opcja opcja opcja opcja